PADI Full face mask

När: 2 Maj - 31 Aug

Är du nyfiken på att dyka helmask? Att dyka med helmask är en annorlunda upplevelse och det finns flera fördelar (varmt, bra synfält, möjlighet till kommunikation i masken, etc.). Nu kan vi även erbjuda PADI´s Full face mask speciality kurs. Kursen ger dig kunskaperna och färdigheterna som är nödvändiga för att dyka med helmask. Innehåll: 1 teorilektion, ett pooldyk samt två dyk i havet. Förkunskapskrav: certifierad Open water dykare. I kursen ingår lån av helmask, och det finns dessutom möjlighet att prova lite olika modeller. Anmälan till Skånsk dykservice (tel: 040-410501)

Kommande händelser
2 Maj - PADI Full face mask