Välkommen till Skånsk Dykservice 
- ditt PADI 5 star IDC-center!

 

 

 

Kallelse till Pocket Divers ordinarie årsmöte.

 

 

 

Beteckning:       Ordinarie årsmöte.

Ärende:               Sedvanliga aktiviteter enl. förslag till dagordning.

Tid:                      Onsdag den 21/3  2018 kl. 18:00

Plats:                   Skånsk Dykservice, Sandhamnsgatan 10 Lomma Hamn, kurslokalen.

Anmäl ditt deltagande till Skånsk Dykservice, tel. 040-41 05 01 senast den 16/3.

 

Eventuella förslag som du vill ha behandlade på mötet skall i god tid skickas till info@skanskdykservice.com, dock senast den 16/3.
För att göra din stämma hörd på årsmötet måste medlemsavgiften för 2018 vara betald. PG: 82 99 30-7.

Styrelsens förslag till dagordning vid årsmötet:

 

 

 

 1. Ordförande öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna.
 2. Dagordningens godkännande.
 3. Val av årsmötets funktionärer:
  Ordförande.
  Sekreterare.
  Justeringsmän.
 4. Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt.
 5. Verksamhetsberättelse.
 6. Revisionsberättelse.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Fastställande av årsavgift för 2019
 9. Val till styrelsen

 

Ordförande:                    Klas Ingstorp                                  Omval                                             
Sekreterare:                    Urban Flink                                    
Kassör:                            Eva-Karin Wessberg                     Omval
Ledamot:                        Per-Erik Wessberg                         

 

Ledamot:                        Mats Larsson                                 Omval                
Suppleant:                      Kerstin Borgenlöv                          Omval

 

Suppleant:                      Nicklas Blomqvist                                                                                  

 

Revisor:                           Urban Flink                                     Omval                
R
evisor:                           Christian Fagerfält                       

 

Revisorsuppleant:         Jan Gassne                                      Omval

 

 1. Fastställande av verksamhetsplan för kommande år.
 2. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
 3. Övriga ärenden.
 4. Mötets avslutande

 

 

 

                                          Välkomna!

 

Nu har vi blivit ett PADI 5 star IDC-center och det betyder att vi nu kan erbjuda ett komplett utbud av kurser, från provdyk, ända upp till instruktörsnivå. 

Skånes billigaste Nitrox? Lågtrycksfyllning upp till 40 %

Med lågtrycksfyllning kan du få Nitrox utan att behöva tvättade flaskor eller konverterade reggar. Bli medlem i Pocket Divers för 600 kronor/hela kalenderår så kan du för ytterligare 600:- fylla hur mycket Nitrox du vill, gäller upp till 15 liters flaskor. Du betalar 900:-/hela kalenderår om du har flaskor större än 15 liters totalvolym.Vi kan även dekantera upp till 100%, dock måste flaskorna vara syrgastvättade.

Vi hjälper dig med allt inom Sportdykning, Service, Arbetsdykning och Båtuppdrag.

Vi hjälper dig att hitta den bästa utrustningen som fyller just dina behov. Vi ser till att din utrustning håller sig som ny under många år framöver genom att erbjuda Skånes bästa service. 

Kommande händelser
21 Mar - Årsmöte
9 Apr - DAN On-Site Neurological Assessment for Divers