Bli medlem i dyksällskapet Pocketdivers!

Hur blir man medlem?

För att bli medlem kontaktar du PocketDivers via telefon, e-post eller genom ett besök till dykcentret. Den information vi behöver är namn, adress, personnummer samt vilken typ av medlem du önskar bli, se vidare längre ner på denna sida under medlemsavgifter. Ansökan via e-post skickar du till robban@skanskdykservice.se.

Medlemsförmåner (Sportdykare)

 • Möjlighet att följa med dykcentrets dykbåt. (200:-/dykare, 500:- för icke medl. Minst 4 deltagare)
 • Fritt inträde på PocketDivers badtid på Pilängsbadet,(Lördagar 13:45-15:30)
 • Förtur på arrangemang hos Skånsk Dykservice
 • Fri luftfyllning hos Skånsk Dykservice
 • Rabatt på den årliga regulatorservicen hos Skånsk Dykservice
 • Hyra dykpaket (i mån av tillgång) av Skånsk Dykservice
 • Låna dykflagga utan kostnad i mån av tillgång
 • Låna oxybox utan kostnad i mån av tillgång

 Medlemsförmåner (Fridykare)

 • Möjlighet att följa med dykcentrets dykbåt. (200:-/dykare, 500:- för icke medl. Minst 4 deltagare)
 • Fritt inträde på PocketDivers bad tid på Pilängsbadet,(Lördagar 13:45-15:30)
 • Förtur på arrangemang hos Skånsk Dykservice
 • Låna dykflagga utan kostnad i mån av tillgång
 • Låna oxybox utan kostnad i mån av tillgång.

 Var dyker vi?

Vi dyker i stort sett runt hela den skånska kusten. Flest arrangemang hamnar i sundet samt på Kullaberg. Dyksällskapet brukar också arrangera en del veckoslutsresor till Bohuslän eller annan plats som vi kan nå via en kortare transport. En till två gånger om året brukar vi också arrangera dykresor utomlands.

Medlemsavgifter

Snorklare junior 200 kr
Snorklare senior 300 kr
Dykare junior 300 kr
Dykare senior 600 kr
Stödmedlem 200 kr
Badmedlem junior 100 kr
Badmedlem senior 200 kr
Medresenär 200 kr
Nya elever får första året fritt. För nytt medlemskap efter den 1/10
gäller halva priset på ovanstående

Postgiro

Medlemsavgifterna betalas till PocketDivers postgironummer som är,      82 99 30-7